Политика за защита на личните данни

1.Събиране на информация.

Уебсайт.
Нашият сървър автоматично събира и съхранява информация за Вас като посетител на сайта ни в т.нар. сървърни лог файлове, които браузърът Ви автоматично предава по време на сърфиране. Това са:
• Тип на браузъра и версия на браузъра;
• Използвана операционна система;
• URL адрес на референтните страници, от които идвате;
• Време на заявката на сървъра;
Споменатите данни не могат да бъдат определящи при разпознаването и индивидуализирането на конкретни физически лица, тъй като последните не биха могли да бъдат регистрирани потребители(липсва такава техническа опция), а само посетители(читатели) на нашия сайт. Сливането на визираните данни с други източници на данни няма да бъде извършено. Запазваме си правото да проверяваме тези данни в случай, че имаме конкретни индикации за незаконно използване или опит за зловредни действия от страна на някой посетител или друго трето лице, насочени към лични данни, което не е непостижимо(като цел), но технически е невъзможно чрез нашия сайт.

 1. Обработване на информация.

Уебсайт.
Когато ни пишете имейл в качеството Ви на посетител на адресите от страницата ни за контакт, предоставените от Вас лични данни се обработват само доколкото това е необходимо, за да Ви отговорим, но не и с цел тяхното съхранение. Тези данни се съхраняват в Gmail услугата за електронна поща на сървърите на Google за най-високо ниво на сигурност. Повече информация по темата можете да получите тук: https://privacy.google.com/businesses/compliance/.
Сайтът е администратор на лични данни от клас едно (стандартните лични данни, ЕГН, адреси, три имена, имейли и т.н) само на клиентите си, като в този контекст е приела съответните фирмени правила и технологични мерки. Тези лични данни кантората рядко придобива онлайн, но дори и в тази хипотеза са предприети технологични мерки за тяхната защитеност и криптиране на технологично ниво, на физически сървър, собственост на кантората.
Сайтът не е администратор на лични данни от клас две (специaлни лични данни), поне на настоящия етап. Все пак с оглед изискването на Общия регламент за лични данни, сайтът е предвидал възможност за технологична защита и на подобен тип лични данни, чрез тяхната защитеност и криптиране на технологично ниво, на физически сървър, собственост на кантората.
Сайтът не извършва мащабно обработване или наблюдение на лични данни, от който и да е клас или вид.

Ако имате въпроси за обработката на Вашето електронно писмо и свързаните с него лични данни, не се колебайте да ги включите в съобщението. Моля да имате предвид, че ние ги обработваме според действащото законодателство.

Всяка информация, която събираме от Вас е използвана единствено и само за:
– Да се свържем с Вас чрез имейл или телефон;
– Да персонализираме Вашия правен казус и да отговорим на индивидуалните Ви нужди;
– Да подобрим нашия уеб сайт.

Социални мрежи.

Сайтът не извършва дейности онлайн, които да имат за ефект съадминистриране на лични данни, придобити от социални мрежи, чрез техния технологичен пренос, с цел индивидуализиране на конкретно лице. Информацията, която получаваме от Вас в социалните мрежи, например Messenger/Facebook в споменатия контекст, може да бъде само следната:
– Вашите публично достъпни данни, които доброволно сте разкрили за себе си в съответната социална мрежа, без хипотеза на пренос или съадминистриране от наша страна;
– Други лични данни, които сте ни изпратили директно в лично съобщение или в коментар в съответната социална мрежа, без хипотеза на съадминистриране от наша страна;
– Дали сте харесали, коментирали или тагнали наш постинг;
– Иформацията, която получаваме от социалните мрежи по отношение на реклама и анализ на посещаемостта. Тази информация се обработва от съответната социална мрежа, като ние виждаме само неперсонализиран анализ на резултатите, без да администрираме/съадминистрираме или да осъществяваме пренос на лични данни по какъвто и да е начин към нашия сайт или наш сървър. Тази информация сочи например колко човека са харесали наш постинг благодарение на дадена реклама, какъв е процентът на мъже спрямо жени. С цел по-висока ефективност на рекламата, ние може да таргетираме рекламата, тоест да пожелаем тя да се показва само на лица, които попадат в определени критерии. Социалната мрежа обработва данните според критериите, посочени от нас, като ние получаваме неперсонализиран по лични данни резултат за анализ.

 1. Разкриване пред трети страни.

Вашата лична информация, в частност личните Ви данни, които ние обработваме, може да бъде разкрита пред органите на реда, когато тази информация бъде поискана от нас по съответния законов ред и на базата съответните правни основания. Ние не разпостраняваме, възпроизвеждаме публично с комерсиална или каквато и да е друга цел Вашата лична информация. В сайта ни се използват единствено лични данни (две имена) на автори от правната доктрина ( научна литература в областта на правото) с посочване на източника, от който тези данни са придобити, като това посочване е с некомерсиална цел и не е свързано с каквото и да е обработване или съхраняване на тези данни на наши сървъри или други електронни носители.

 1. Защита на информацията.

Ние имплементираме различни технологични защитни мерки, за да бъде Вашата лична информация защитена.
SSL криптиране. Този сайт използва 256 битово SSL криптиране от съображения за сигурност и защита на предаването на чувствително съдържание, като например заявките, които ни изпращате, използвайки сайта или запитванията от формата за контакт. Можете да разпознаете криптираната връзка по това, че адреса на сайта от “http: //” е станал “https: //” и пред адреса стои зелен символ за заключване. Ако е активирано SSL криптиране, данните, които ни изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

 1. Право на достъп до информацията.
  Достъп, изтриване, ограничаване, псевдонимизиране на информация, касаеща лични данни.
  Като посетител на нашия сайт Вие по всяко време имате право на информация за съхраняваните Ваши лични данни, техния произход, както и целта на обработката на данните. Моля да считате за обективен факт правото си да поискате да коригирате, изтриете, ограничите и псевдонимизирате тези лични данни. За допълнителна информация относно личните данни можете да се свържете с нас по всяко време на имейл адреса, посочен в сайта ни на страницата Контакти чрез формата за контакт.
 2. Съгласие.
  В качеството Ви на ползвател на нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата политика на поверителност, касаеща лични данни.
 3. Право на промяна.
  Запазваме правото си да променяме настоящата политика за поверителност по всяко време. Всяка промяна ще бъде отразена на настоящата страница и ще влезе в сила веднага след публикуването й.

Последна редакция: 25.03.2021 г.